AKTUALNOŚCI

Została założona tablica informacyjna o dofinansowaniu do inwstycjitablica.jpg

Firma Agro-Mar sp. z o.o. ogłasza w dniu 10.02.2017 nabór ofert na modernizację, połączonej z zakupem nowoczesnych maszyn i urządzeń, zakładu obrotu zbożem i produkcji pasz oraz produkcji mąki Agro-Mar sp. z o.o.

Proszę o przedstawienie ofert do 25.02.2017 na poszczególne planowane inwestycje:

1. Dostawa i montaż czyszczalni do zboża w Klępsku

2. Dostawa i montaż suszarni do wysłodków z przyłączem ciepła z biogazowni w Klępsku

3. Dostawa i montaż silosów zbożowych płaskodennych z zastosowanym wyposażeniem w Klępsku

4. Dostawa i montaż kosza przyjęciowego przejezdnego dla magazynu płaskiego zboża w Kargowej

5.Dostawa i montaż urządzeń laboratoryjnych do badania jakości ziarna w Klępsku

6. Dostawa i montaż wagopakowarki do mąki dla młyna w Kargowej

7. Dostawa i montaż kosza przyjęciowego z systemem aspiracji i modernizacji linii przyjęcia zboża

8. Wykonanie fundamentów pod silosy płaskodenne oraz wykonanie wiaty nad suszarnią wysłodków

9. Wykonanie zabudowy ciągu technologicznego punktu przyjęcia zbóż

10. Wykonanie zabudowy punktu czyszczenia zbóż

11. Budowa kosza przyjęciowego zbóż z zadaszeniem

12. Wykonanie dokumentacji technicznej i nadzór inwestorski w Kargowej i w Klępsku

Pozwolenie i dokumentacja projektowa dostępna jest w Kargowej ul. Dworcowa 26

Warunki udziału w postępowaniu:

Oferent musi prowadzić działalność z przedmiotem zamówienia

Kryteria oceny: 100% cena

Termin składania ofert : do 25.02.2017

Termin realizacji : do 15.01.2018

Formy ofert: listem, pocztą kurierską , osobiście w siedzibie firmy

Oferty powinny zawierać:

Dane oferenta

Opis parametrów

Wartość oferty netto i brutto

Termin realizacji zamówienia

Termin ważności oferty

Datę sporządzenia oferty i podpis

Zapraszamy do składania ofert